ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Εξερευνήστε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς.

Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Η ηλεκτρολογική υποδομή αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό στοιχείο ενός κτιρίου.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε σε συμμόρφωση πάντα με τις τρέχουσες διατάξεις και πρότυπα, τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Μελέτες ηλεκτροδότησης
 • Πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων
 • Όδευση καλωδίων
 • Κατασκευή / αναβάθμιση ηλεκτρικών πινάκων
 • Γειώσεις και αντι-κεραυνικά συστήματα

Κτιριακοί αυτοματισμοί – Έξυπνα σπίτια

Λαμβάνοντας της ικανοποίηση των αναγκών σας ως πρόκληση, υλοποιούμε κτιριακούς αυτοματισμούς που προσφέρουν στον χρήστη αυξημένη άνεση και λειτουργικότητα.

Μπορούμε λοιπόν να μετατρέψουμε την απλή χρήση του κτιρίου σε μια διαρκή κτιριακή εμπειρία, μηδενίζοντας την πολυπλοκότητα στην διεπαφή του χρήστη.

Ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενοποίηση των επιμέρους συστημάτων του κτιρίου σας αποτελούν βασικά συστατικά των προτάσεων μας.

Κτιριακοί αυτοματισμοί – Έξυπνα σπίτια

Λαμβάνοντας της ικανοποίηση των αναγκών σας ως πρόκληση, υλοποιούμε κτιριακούς αυτοματισμούς που προσφέρουν στον χρήστη αυξημένη άνεση και λειτουργικότητα.

Μπορούμε λοιπόν να μετατρέψουμε την απλή χρήση του κτιρίου σε μια διαρκή κτιριακή εμπειρία, μηδενίζοντας την πολυπλοκότητα στην διεπαφή του χρήστη.

Ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενοποίηση των επιμέρους συστημάτων του κτιρίου σας αποτελούν βασικά συστατικά των προτάσεων μας.

Συστήματα Φωτισμού

Ο κατάλληλος φωτισμός, μπορεί να επηρεάσει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας.

Δεν προσφέρει απλά στην κατανόηση του χώρου και των υλικών, αλλά επηρεάζει και τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και το ευ ζην.

Σας παρέχουμε λοιπόν δημιουργικές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού, προσαρμοσμένες για όλες σας τις ανάγκες. Οι μελέτες μας, δεν είναι απλά ενσωματωμένες με την αισθητική του χώρου σας, αλλά παρέχουν οπτική άνεση και ευελιξία.

Δημιουργούμε χώρους αισθητικούς που εμπνέουν.

Οπτικοακουστικά Συστήματα & Ψηφιακή Σήμανση

Ζούμε στην εποχή των πολυμέσων και των τηλεπικοινωνίων. Η πληροφορία που περιέχεται στα πολυμέσα, για να έχει το ζητούμενο αντίκτυπο στον αποδέκτη θα πρέπει να μεταδίδεται ολόκληρη και αναλλοίωτη.

Σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας λύσεις συνοδευόμενες πάντα από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ενδεικτικά:

 • Ψηφιακή Σήμανση
 • Συστήματα PA (public address)
 • Συστήματα Προβολής
 • Συνεδριακά Κέντρα
 • Συστήματα τηλεδιάσκεψης

Οπτικοακουστικά Συστήματα & Ψηφιακή Σήμανση

Ζούμε στην εποχή των πολυμέσων και των τηλεπικοινωνίων. Η πληροφορία που περιέχεται στα πολυμέσα, για να έχει το ζητούμενο αντίκτυπο στον αποδέκτη θα πρέπει να μεταδίδεται ολόκληρη και αναλλοίωτη.

Σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας λύσεις συνοδευόμενες πάντα από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ενδεικτικά:

 • Ψηφιακή Σήμανση
 • Συστήματα PA (public address)
 • Συστήματα Προβολής
 • Συνεδριακά Κέντρα
 • Συστήματα τηλεδιάσκεψης

Συστήματα ασφαλείας

H Liatiris Integrated Solutions, έχοντας «οπλίσει» μια πληθώρα επαγγελματικών, οικιακών και ξενοδοχειακών χώρων, μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων της επιχείρησης και της περιουσίας σας.

Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικά τα συστήματα που προσφέρουμε:

 • Συστήματα συναγερμού
 • Ανίχνευση φωτιάς και εύφλεκτων αερίων
 • Έλεγχος Πρόσβασης και μέτρηση ατόμων
 • CCTV και video analytics

Δικτυακές και τηλεφωνικές υποδομές – Ασύρματα δίκτυα

Οι ψηφιακές υποδομές και οι επικοινωνίες, επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης.

Εμπιστευτείτε μας ως συνεργάτη για την ψηφιακή μεταμόρφωση της επιχείρησης σας και διευρύνετε τις on-time και remote ικανότητες σας.

Ενδεικτικά:

 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Ψηφιακά και Cloud τηλεφωνικά δίκτυα
 • Ασύρματα δίκτυα
 • Συστήματα Τηλεδιάσκεψης
 • Εφαρμογές ΙΟΤ

Δικτυακές και τηλεφωνικές υποδομές – Ασύρματα δίκτυα

Οι ψηφιακές υποδομές και οι επικοινωνίες, επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης.

Εμπιστευτείτε μας ως συνεργάτη για την ψηφιακή μεταμόρφωση της επιχείρησης σας και διευρύνετε τις on-time και remote ικανότητες σας.

Ενδεικτικά:

 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Ψηφιακά και Cloud τηλεφωνικά δίκτυα
 • Ασύρματα δίκτυα
 • Συστήματα Τηλεδιάσκεψης
 • Εφαρμογές ΙΟΤ

Διαδικτυακή και δορυφορική τηλεόραση

Η τηλεόραση πλέον δεν προορίζεται μόνο για την παρακολούθηση καναλιών, άλλα αποτελεί ένα διευρυμένο μέσο ψυχαγωγίας και πληροφόρησης.

Η ψηφιακή τεχνολογία και ιδιαίτερα το IPTV (διαδικτυακή τηλεόραση) εκτοξεύει τη λειτουργικότητα της τηλεόρασης και προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως εύκολη πρόσβαση σε συνεργασία με laptops, tablets & smartphones, υπηρεσία Video on Demand, live streaming κα.

Σε συνεργασία πάντα με τους καλύτερους προμηθευτές σας προσφέρουμε τον πιο αξιόπιστο εξοπλισμό για να μετατρέψετε τους χώρους σας σε διαδραστικά κέντρα ψυχαγωγίας.

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής

Η περιοδική και προληπτική συντήρηση είναι το κλειδί στην αποφυγή της δυσλειτουργίας όλων των συστημάτων απέναντι στην παλαιότητα, στην κακή χρήση η ακόμα και την έλευση του προσδόκιμου της καλής λειτουργίας.

Είμαστε σε θέση όχι μόνο να σας ενημερώνουμε τακτικά για την κατάσταση του εξοπλισμού σας, αλλά ακόμα και να βρισκόμαστε στον χώρο σας εντός 24ωρου σε περίπτωση βλάβης, αξιοποιώντας το πανελλήνιο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης που διαθέτουμε. Επιπρόσθετα, μπορούμε να παρέχουμε τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω της σύναψης συμβάσεων έργου.

Ζητήστε μας τις συμβουλές των ειδικών και των κατασκευαστών, για την σύνθεση του πλάνου συντήρησης του εξοπλισμού σας.

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής

Η περιοδική και προληπτική συντήρηση είναι το κλειδί στην αποφυγή της δυσλειτουργίας όλων των συστημάτων απέναντι στην παλαιότητα, στην κακή χρήση η ακόμα και την έλευση του προσδόκιμου της καλής λειτουργίας.

Είμαστε σε θέση όχι μόνο να σας ενημερώνουμε τακτικά για την κατάσταση του εξοπλισμού σας, αλλά ακόμα και να βρισκόμαστε στον χώρο σας εντός 24ωρου σε περίπτωση βλάβης, αξιοποιώντας το πανελλήνιο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης που διαθέτουμε. Επιπρόσθετα, μπορούμε να παρέχουμε τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω της σύναψης συμβάσεων έργου.

Ζητήστε μας τις συμβουλές των ειδικών και των κατασκευαστών, για την σύνθεση του πλάνου συντήρησης του εξοπλισμού σας.

LIATIRIS INTEGRATED SOLUTIONS


Θέλεις να μάθεις περισσότερα;


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ